Redakcja ebabynews.pl

 

e-mail: redakcja@ebabynews.pl

press@ebabynews.pl INFORMACJE PRASOWE

 

tel: +48 22 2 99 34 42

UWAGA OD 1-02-2017 nastąpiła zmiana adresu redakcji.

Redakcja serwisu znajduje się w Legionowie. W celu uzyskania pełnego adresu prosimy o kontakt. 
Wydawcą serwisu  jest Multipomoc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 2 lok 31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000655476; NIP: 5252691383; REGON: 366185705. ;Kapitał zakładowy: 5 000 PLN w całości wpłacony.

 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Wykop
  • Śledzik
  • Blogger.com
  • PDF